Foto kuteb

Ataenti kae ikentikwen Kalaam Media

 

Kusog rifen na anyisu makaranta

 

Unde ti uwe ti ku kafe Bible ba unju kuteb

 

Kumbug ikyang kwaya

 

Risutiren na Anda ti RCCN Yamusa

 

Kumbug ataenti ku kafe ira

 

Unde ti a tom ba kutun unju kuteb kiye Kalaam Media workshop Jos

 

Ikentikwen risu kutsingken ti pwen

 

Ikenti ti unju kuteb

 

Uwae ritug ti ta kimbae iten